Hot & Zalo: 01642.205.997

Tranh phật 5 tấm M01

Giá : 0 đ

Để cầu nguyện bình an, nhiều người hay cất giữ những bức tranh vẽ Phật trong nhà hay đeo vòng hộ mệnh trên cổ

Chất liệu: Tranh in trên gỗ, bề mặt tranh tráng gương bóng

Để cầu nguyện bình an, nhiều người hay cất giữ những bức tranh vẽ Phật trong nhà hay đeo vòng hộ mệnh trên cổ


Tổng số sao: 0 sao

Chọn: 1 Sao: 2 Sao: 3 Sao: 4 Sao: 5 Sao:
Tranh phật

Tranh phật hoa

850.000 đ

Tranh phật tổ

650.000 đ